Хавдрын төв
Тэргүүлэх 10 багц

- Platinum Health examination Package
(2days 1night)

- Delux Health examination Package
(2days 1night)

- Smart Health examination Package

- Basic Health examination Package

- Eye cosmetic surgery package

- Norse cosmetic Surgery package

- Botox package

- Hip joint package

- Artificial package

- Female Beuty package

Үнэ төлбөргүй үнийн санал гаргах


Монгол хэл

Оюунаа
Меил:lo_erdene@yahoo.com
утас:+82 10 5531 9398

Орос хэл

Светлана Кулибева
Меил:svetlana88@hanmail.net
утас:+82 10 4943 3111

Англи хятад хэл

Chris Han
Меил:dah17@sunhospital.co.kr
утас:+82 10 3614 0817

Монгол хэл

Оюунаа
Меил:lo_erdene@yahoo.com
утас:+82 10 5531 9398

Орос хэл

Светлана Кулибева
Меил:svetlana88@hanmail.net
утас:+82 10 4943 3111

Англи хятад хэл

Chris Han
Меил:dah17@sunhospital.co.kr
утас:+82 10 3614 0817